Zwangeren met angst voor de bevalling


In Apeldoorn is vanuit meerdere disciplines binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg een transmuraal multidisciplinair samenwerkingsverband gestart, hetgeen vaste vorm heeft gekregen in het project "Ketenzorg voor Zwangeren met angst voor de bevalling".

Doelstelling

Verloskundig zorgverleners en therapeuten werken samen rond de geboortezorg voor zwangeren met angst voor de bevalling om te komen tot angstreductie, zodat de zwangere zich veilig, vertrouwd en in goede handen weet c.q. voelt bij alle partners in de zorgketen.

Het streven is dat deze multidisciplinaire aanpak tot angstreductie bij de zwangere leidt tot minder stress tijdens de zwangerschap en de bevalling. De zwangere en haar partner kunnen daardoor wellicht meer tevreden op de bevalling terugkijken en er treden daardoor hopelijk minder zwangerschaps- en bevallingscomplicaties op.

Visie

Alle zorgverleners in de keten vinden het belangrijk dat de wensen van de zwangere en haar partner worden gerespecteerd. Daarbij wordt er in de eerste plaats gekeken naar wat er aan individuele begeleiding gewenst is en aanvullend naar wat op medisch- en psychologisch gebied noodzakelijk is.