Organisatie en functioneren


Het transmurale multidisciplinaire samenwerkingsproject functioneert met ondersteuning van mw. drs. R. (Rudie) van den Berg van Caransscoop, onder leiding van de hiernavolgende werkgroep: "Ketenzorg voor Zwangeren met angst voor de bevalling": De leden van de werkgroep functioneren met ondersteuning van Caransscoop en met toezicht van een cliëntenklankbordgroep als gelijkwaardige professionals binnen de eerste- en tweedelijns Gezondheidszorg in Nederland. Ieder vanuit zijn / haar eigen specifieke deskundigheid en zij hebben allemaal eenzelfde drijfveer c.q. motieven om de cliënt centraal te stellen en dat ook daadwerkelijk te laten zien in de uitvoering en samenwerking van de zorg-/hulpverlening rondom de zwangere met angst voor de bevalling. Het sluit naadloos aan bij de behoefte van de zwangere om zich veilig en vertrouwd te weten c.q. te voelen in handen van alle partners in de multidisciplinaire transmurale zorgketen. Het geeft een enorme impuls aan de ontwikkeling van gestructureerde lokale samenwerking in de zorg die voor de betreffende cliënt goed bereikbaar is. Dicht bij huis, gericht op gezondheidswinst in de wijk/regio, op kwaliteit van leven van cliënten en op verhoging van de ervaren service in zorg en ondersteuning.

Leden van de cliëntenklankbordgroep hebben als taak om vanuit hun ervaring, gevraagd en ongevraagd adviezen te geven zodat het project op de oorspronkelijke koers blijft om de cliënt centraal te (blijven) stellen.