Therapie bij angst voor de bevalling


De GZ-Haptotherapeut en de Psycholoog kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van angst voor de bevalling , ieder op zijn eigen wijze. Het is mede de persoonlijke voorkeur van de zwangere die de keuze bepaalt en de GZ-Haptotherapeut en Psycholoog kunnen desgewenst naar elkaar doorverwijzen. Binnen het kader van "Ketenzorg voor zwangeren met angst voor de bevalling" kan een verwijzing naar de Psycholoog (met EMDR ervaring) en / of GZ-Haptotherapeut geïndiceerd zijn in de volgende gevallen:
  1. Wanneer er sprake is van een eerdere bevalling die traumatisch voor de vrouw is verlopen en zij daar nog herinneringen aan bewaart die negatieve emoties oproepen.
  2. Wanneer er sprake is van herinneringen, die negatieve emoties oproepen, die gaan over wat de zwangere heeft meegemaakt na de bevalling met haarzelf of met de baby (overleden, couveuse etc.).
  3. Wanneer er sprake is van een traumatische ervaring (niet van de direct voorgaande zwangerschap) die een negatieve invloed heeft op de zwangerschap en de bevalling.
  4. Wanneer er angst is voor de bevalling zonder dat daar een traumatische ervaring aan ten grondslag ligt, maar bijvoorbeeld als gevolg van een bestaande angststoornis.
  5. Wanneer er sprake is van een affectieve stoornis en / of onvoldoende ontwikkeling van affectieve vaardigheden.
  6. Hechtingsproblemen tijdens de Zwangerschap
  7. Wanneer een zwangere - om wat voor reden dan ook - gevoelsmatig geen ruimte kan maken in haar bekkenbodem / moederschoot.
  8. Als er verder niets aan de hand is en een zwangere toch bang is voor de bevalling.
De werkwijze van beide disciplines wordt hieronder kort besproken, zodat gemakkelijker een keuze gemaakt kan worden:

De GZ-Haptotherapeut:
Geïndiceerd indien er sprake is van specifieke angst voor de bevalling, negatieve ervaringen die de gevoelsmatige betrokkenheid blokkeren en / of eerdere ervaringen die een goede hechting belemmeren. De behandeling bestaat uit een opbouw van ervaringsgerichte oefeningen ondersteund door inzichtverlenende gesprekken en praktische uitleg. De behandeling bij de GZ-Haptotherapeut is binnen het kader van angstreductie bij zwangeren met angst voor de bevalling, een behandeling die met name gericht is op (1) het vertrouwd raken met lichamelijkheid, (2) gevoelsmatig ruimte maken in de moederschoot (3) concreet leren opvangen van de weeën en (4); praktisch oefenen van het omgaan met pijn, waarbij nadrukkelijk de partner wordt betrokken indien daarvoor een draagvlak is.
Dr. Gert A. Klabbers, GZ-Haptotherapeut en Fysiotherapeut
Therapiecentrum Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn.
Telefoon: 055 - 5760004. www.gertklabbers.nl

De Psycholoog (met EMDR deskundigheid):
Geïndiceerd indien er sprake is van traumatische of onverwerkte gebeurtenissen, wordt daar eerst aan gewerkt. Ook gaat een Psycholoog kijken welke factoren een rol spelen bij de angst voor de bevalling. Door middel van een analyse, waarbij nagegaan wordt hoe de angst is ontstaan en welke factoren deze angst in stand houden, wordt duidelijk wat er precies aan de hand is. Daarna wordt gekeken waar aan gewerkt moet worden om de angst te verminderen. Dat kan zijn door gedachteonderzoek en/of door oefenen. De behandeling bestaat vooral uit gesprekken met of zonder huiswerk. De gesprekken zijn concreet en gaan duidelijk over de angst. Er wordt een doel afgesproken en de manier waarop het doel bereikt kan worden. De behandeling bij de Psycholoog (EMDR) is een relatief snelle behandeling waarbij het terugdenken aan de traumatische herinnering gemakkelijker wordt en niet meer emotioneel beladen is. Daardoor kan de angst gereduceerd worden.
Ybeline Walinga MSc, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut (met EMDR deskundigheid)
Gezondheidscentrum Emst, Zuster van Rossumweg 23-25, 8166 JE Emst
Telefoon: 06-45657987. www.walingapsychotherapie.nl